Hakkımızda - Protecture Nedir? | Protecture Protective Architecture - Koruyucu Mimarlık

Protecture Nedir?

Protecture, İngilizce ‘’Protective’’ ve ‘’Architecture’’ kelimelerinin sentezinden oluşan yeni bir Tasarım ve Proje Yönetim kavramıdır. Söz konusu kelimelerin Türkçedeki karşılığı ‘’Koruyucu Mimarlık’’dır. Kavram, bu vesile ile tüm sektörel ve akademik çevrelerin dikkatine ve bilgisine de sunulmaktadır. İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu kavram üzerinde ciddi çalışmalar olacak ve uluslararası literatürde de yerini alacaktır.

‘’Koruyucu Mimarlık’’ ne yapar?
Yapı projelerinde, fizibilite aşamasından işletme aşamasına kadar entegre tasarım verimliliği ve değer mühendisliği odaklı bir yönetim anlayışı sergiler. Protecture, Proje Yaşam Döngüsü boyunca hem gereksinimleri optimum düzeyde karşılayarak hem de kaynakları en verimli şekilde kullanarak çözümler üretmektedir. Sürekli değişen koşullar ve parametreler doğrultusunda proaktif bir yaklaşım sergileyerek proje risklerini minimize etmektedir. 

Özetle, günümüz dünyasında gittikçe kompleks bir boyut kazanan projeleri optimum çözümler üreterek yöneten, gereksinim ve kalite beklentilerini karşılayan,  ilgili diğer disiplinler ile entegre bir Mimari Yaklaşım ve Proje Yönetim anlayışıdır Protecture.