Hakkımızda - Kalite Politikamız | Protecture Protective Architecture - Koruyucu Mimarlık

Kalite Politikamız

Proje Kalite Yönetimi'nde, politika ve prosedürler yoluyla kalite yönetim sistemi uygulanır ve proje boyunca uygun olduğu durumlarda sürekli süreç iyileştirme aktiviteleri gerçekleştirilir. 

Kalite Yönetim Planı'nda, proje yönetim ekibinin, projeyi yürüten organizasyonun kalite politikasını nasıl uygulayacağı açıklanır. Kalite yönetim planı, kalite kontrolü, kalite güvencesi ve sürekli süreç iyileştirme yaklaşımlarını içerir. Uygun kalite standartlarının ve operasyon tanımlarının kullanılmasını sağlamak amacıyla kalite gereksinimlerinin ve kalite kontrol ölçümlerinin sonuçlarının kontrolü sürecidir.

Kalite Kontrolü, performansı değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri tavsiye etmek üzere, kalite aktivitelerinin yürütülmesinin sonuçlarını izleme ve kaydetme sürecidir. Kalite kontrolü proje boyunca yürütülür. Kalite kontrol aktiviteleri ile düşük süreç ya da iş/ürün kalitesinin nedenleri belirlenir ve bunları ortadan kaldırmaya yönelik eylemler yerine getirilir ve/veya tavsiye edilir.

Süreç İyileştirmeleri, değer katmayan aktivitelerin projeden çıkarılmasını sağlar. Bu da işlerin daha yüksek verimlilik ve etkinlik düzeylerinde gerçekleştirilmesini mümkün kılar.

Kalite Maliyeti, projenin ömrü boyunca, gereksinimlere uymama durumunun önlenmesi, projenin ya da hizmetin gereksinimlere uyup uymadığının değerlendirilmesi ve gereksinimlerin karşılanmasında başarısız olunması (işin baştan yapılması) ile ilgili yatırımların getirdiği tüm maliyetleri içerir. 

PROTECTURE Kalite Politikası; yukarıdaki bilgiler ışığında Zaman, Maliyet ve Kalite arasındaki optimizasyonu sağlamak, Müşteri beklentilerini karşılamak ve Toplam Kalite anlayışıyla çıtayı en yukarıda tutmayı hedeflemektedir.